Gerold Franck: Xing-Strategie-Coaching

Coaching eines eingetragenen und zertifizierten XING-Pro-Coach!